SCADA & HMI

SCADA og HMI kan effektivisere, harmonisere og strømline din produktion, så din virksomhed får frigivet flere ressourcer til f.eks. udvidelser eller uddannelse. Vi fortæller dig gerne hvordan:

SCADA står for “Supervisory Control and Data Acquisition” – eller “overvågning, kontrol og dataindsamling”.

Et SCADA-system anvendes til overvågning og kontrol af dine procesanlæg, f.eks. produktions- eller rensningsanlæg.

SCADA bruges også til at trække data ud om enkelte elementer i dine anlæg; f.eks. temperatur, vandflow og vægt eller alarmhistorik – samt til rapportgenerering. Rapportgenereringen giver dig over tid et fantastisk detaljeret billede af din produktion – til brug for yderligere automatisering og effektivisering.

HMI står for ”Human Maschine Interface” – eller ”den menneskelige brugergrænseflade”. HMI er en del af dit SCADA-system, og HMIen er simpelthen et touch-panel, hvorfra du kan styre det procesanlæg, SCADA-systemet er knyttet til.

Et SCADA-system kan være en kombination af mange andre systemer, så som f.eks. RTUer, og det kommunikerer naturligvis med din PLC. (lav PLC til et link til denne side)

El-tek Automation designer og programmerer Scada-platforme i Siemens (SIMATIC Win CC) og Rockwell (FactoryTalk), ligesom vi udformer HMI-platforme i Siemens (SIMATIC Win CC) og Rockwell (FactoryTalk).

Kontakt os på 26 80 35 79 eller mail kontakt@eltekautomation.dk for et uforpligtende møde om Scada og HMI i din virksomhed.